iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

سهم آب رودخانه‌ها به کام کشاورزی

سهم آب رودخانه‌ها به کام کشاورزی

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: چند ماه پیش شورای عالی کشاورزی در هیئت دولت سندی را برای الگوی کشت و ساز‌و‌کار حکمرانی آب ارائه داد. این کار اگرچه می‌تواند مثبت باشد؛ اما واقعیت‌های منابع آبی در آن دیده نشده؛ چراکه این الگو باید با وزارت نیرو هماهنگ باشد.
4 رویکرد اساسی در اصلاح «الگوی كشت» سازگار با اقلیم و منابع آبی کشور

4 رویکرد اساسی در اصلاح «الگوی كشت» سازگار با اقلیم و منابع آبی کشور

کم آبی، یک پدیده غیر مترقبه برای ایران محسوب نمی‌شود، ما هزاران سال است که در چنین شرایطی زندگی می‌کنیم. چالش ما عدم تطابق کامل و سازگاری با این اقلیم بعد از سالیان متمادی است.ما قادر به تغییر اقلیم ایران نیستیم، ولی با بکارگیری سازوکارهای علمی و منطقی قادر به همزیستی با چنین شرایطی هستیم.
اجرای مفاد نظام جدید حکمرانی آب آغاز شد

اجرای مفاد نظام جدید حکمرانی آب آغاز شد

وزیر نیرو از اجرای 80 طرح اضطراری آبرسانی در کشور و 112 سد کوچک و بزرگ در دست احداث خبر داد و گفت: بخش‌هایی از مفاد نظام جدید حکمرانی آب پیش از تصویب نهایی و حتی قبل از تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشته شده است.
تمام بارش‌ها به منابع آبی کشور افزوده نمی‌شود

تمام بارش‌ها به منابع آبی کشور افزوده نمی‌شود

اگرچه سطح پوشش برفی کشور به ۱۴ درصد مساحت ایران رسیده است، اما حجم کل بارش‌ها جذب منابع آبی کشور نمی‌‌شود.