iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

«فدراسیون صنعت آب ایران» براین اساس چشم‌اندازی برای خود تعریف کرده‌است که مطابق با آن «تامين و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی با رويکرد توسعه پايدار» را در دستور کار دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۶ - 05 November 2016
«فدراسیون صنعت آب ایران» به منظور ایجاد انسجام، گسترش همكاري و یكپارچگي و امكان بیشتر براي گفتگو و رایزني با دولت و سایر بخش هاي ذینفع در راستاي حقوق و منافع اعضاء و همچنین توسعه فعالیت‌هاي كسب و كار در صنایع آب ایران تشکیل شده است. 

این فدراسیون در راستای بند «ک» ماده ۵  قانون اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران و با موافقت و نظارت اتاق ایران متشكل از تشكل‌هاي صنعت آب ایران تشكیل شده‌است که داراي شخصیت حقوقي مستقل و استقلال مالي است و به‌صورت صنفي و غیرانتفاعي فعالیت مي‌کند.

برهمین اساس فدراسیون صنعت آب ایران طبق اساسنامه‌ای که در یک مقدمه، ۱۰فصل، ۱۳۴ ماده و ۱۴ تبصره تهیه و در ۲۱مهر۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی آن رسیده تلاش برای عملیاتی کردن این اساسنامه را آغاز کرده‌است و از پاییز ۱۳۹۴ نیز رسما فعالیت خود را به منصه ظهور گذاشته است. 

«فدراسیون صنعت آب ایران» براین اساس چشم‌اندازی برای خود تعریف کرده‌است که مطابق با آن «تامين و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی با رويکرد توسعه پايدار» را در دستور کار دارد و به همین منظور نیز ماموریت‌هایی ۱۰ گانه برای خود تعریف کرده‌است. 

این ماموریت‌ها مطابق با ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر است:

- بهبود محیط كسب و كار صنعت آب ایران 
- توسعه كسب و كار صنعت آب ایران 
- دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترک اعضاء 
-  حفظ و ارتقاء اعتبار و حیثیت حرفه اي اعضاي صنعت آب ایران 
-  تامین خدمات جذاب براي اعضاء و سایر ذینفعان
-  تولید، جمع آوري و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوري در حوزه صنعت آب 
-  افزایش مشاركت اثربخش بخش خصوصي صنعت آب در فرآیندهاي تصمیم گیري و سیاست گذاري عمومي 
-  ایفاي نقش تنظیم كننده (Regulatory) در صنعت آب ایران 
-  ارتقاء، پشتیباني و حمایت از دسترسي به بازارهاي جدید صنعت آب 
- توسعه ارتباطات بین المللي صنعت آب ایران
#
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: