iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

مردی که با زلال‌ایران تصفیه‌خانه آب برای ۲۰ میلیون ایرانی راه‌اندازی کرده‌است

مردی که با زلال‌ایران تصفیه‌خانه آب برای ۲۰ میلیون ایرانی راه‌اندازی کرده‌است

امير منصور عطايي: «افتخار من اين است كه ۲۰ ميليون نفر از مردم كشورم تحت پوشش تصفيه‌خانه‌های ساخته شده يا درحال احداث شركت ما قرار دارند و از آب سالم استفاده مي‌كنند.»