iranwif |فدراسیون صنعت آب ایران

چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی

چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی

مصوب جلسه 1401/11/19 هیات وزیران
قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

تاریخ تصویب : 1400/05/31 مرجع تصویب : مصوبات شورای انقلاب
نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 85/01/20 و به استناد ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب1383 و اصل 138 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نظام فنی و اجرایی کشور را تصویب نمود.
آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) (تصویبنامه شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷هـ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران)
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

لایحه "مشارکت عمومی - خصوصی" که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" طی نامه شماره ۱۶۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی ابلاغ شد.