جمعه 04 خرداد 1403
a

حسن محمدی ادیب

فوق لیسانس عمران

تلفن مستقیم : 33232985-045
پست الکترونیکی : h.m.adib1358@gmail.com

شرح وظایف مدیرکل

– تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها وبرنامه های اداره کل در ارتباط با انجام وظایف معاونت ها و واحدهای ذیربط در حفظ و نگهداری , مرمت و عرضه میراث فرهنگی , صنایع دستی , هنرهای سنتی و گردشگری استان و نظارت بر انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریتها .

– اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره کل در بالا بردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی ایران .

– شرکت در انجمن ها , شوراها و کمیسیون های مربوط .

– جذب منابع , امکانات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به توسعه گردشگری .

– برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع بودجه اداره کل بر اساس دستورالعمل های مربوط به نظارت بر توزیع و مصرف آن .

حوزه ریاست