چهارشنبه 09 خرداد 1403

واحد حقوقی

محمد روشنایی فرد

تلفن تماس مستقیم : 33248898-045
 • شرح وظایف:
   • ارائه راهنمايي هاي لازم و پاسخ به استعلام هاي واحدهاي مختلف مرکزي و استاني در جهت ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات
   • گردآوري، طبقه ­بندي و مستندسازي و تشکيل بانک اطلاعات از کليه قوانين، ضوابط، دستورالعمل­ هاي حقوقي و قضايي مرتبط با وظايف سازمان و همچنين منابع و مآخذ حقوقي و قضايي بين­ المللي
   • برقراري ارتباط با مراجع حقوقي و قضايي جهت پيگيري و انجام وظايف محوله و انعکاس نظرات اين مراجع در زمينه ­هاي مرتبط با وظايف سازمان به واحدهاي ذيربط
   • اظهار نظر و ارائه طريق قانوني در مسايل حقوقي به واحدهاي وابسته و تابعه درصورت ارجاع
   • طرح دعاوي در مراجع قضايي و حقوقي به نمايندگان از سوي سازمان و تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و درخواست­ هاي حقوقي در مقابل دعاوي عليه سازمان در مراجع قضايي
   • بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش­نويس موافقت نامه­ها و قراردادهاي مربوط در حوزه­هاي ميراث فرهنگي، صنايع­ دستي و گردشگري و هنرهاي سنتي جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها و تهيه پيش­نويس متون موارد فوق با هماهنگي معاونت­ هاي ذيربط
   • انجام اقدامات لازم در جهت وصول مطالبات و احقاق حقوق سازمان
   • تهيه و تنظيم لوايح قانوني، تصويب نامه ها، اساسنامه ها، آيين نامه­هاي اجرايي و ساير مقررات مورد نياز سازمان
   • طرح شکايت عليه متخلفين از مقررات ناظر بر وظايف سازمان در مراجع ذيصلاح حقوقي و پيگيري آن
   • طرح و پيگيري دعاوي استخدامي، ثبتي، حقوقي و کيفري له و عليه سازمان در مراجع ذيصلاح و دفاع تا حصوص نتيجه نهايي با همکاري واحدهاي ذيربط
   • برقراري ارتباط حقوقي با مراجع قضايي و انتظامي و تاميني به منظور پيشگيري يا جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اموال فرهنگي و آثار تاريخي – طبيعي
   • انجام کليه اقدامات حقوقي لازم به منظور استرداد اموال فرهنگي- تاريخي که به طور غير قانوني از کشور خارج شده است
   • اتخاذ تدابير لازم به منظور اجراي معاهدات بين المللي ناظر بر وظايف سازمان
   • همکاري با واحدهاي نظارتي سازمان در برخورد با تخلفات واحدهاي اقامتي، پذيرايي، دفاتر مسافرتي و تورها
   • بررسي و شناسايي املاک مرتبط با حوزه­هاي فعاليت سازمان در بخش ميراث فرهنگي و گردشگري
   • طراحي و استقرار بانک اطلاعات املاک سازمان (املاک سازمان شامل: اراضي و ابنيه اداري، آثار و بناهاي تاريخي، اراضي و املاک واقع در حريم بناهاي تاريخي، اراضي و املاک واقع در عرصه يا حريم تپه ­ها و محوطه­ ها و بافت­هاي تاريخي، اعم از تحت تملک و تحت تصرف سازمان
   • بررسي و ارائه پيشنهاد و طرح­هاي لازم به منظور تعيين اولويت براي تملک اراضي و املاک لازم التملک در کل کشور
   • انجام اقدامات لازم و تشريفات اداري و قانوني مورد نياز به منظور تملک اراضي و املاک مورد نظر سازمان
   • همکاري و نظارت بر فعاليت ها و عملکرد استان ها در امور مربوط به ثبت املاک و اخذ اسناد آنها
   • ارائه طرح­ها و پيشنهادهاي لازم به منظور تعيين کاربري و بهره­ برداري هاي بهينه از املاک تملک شده
   • ارائه خدمات مشاوره حقوقي به واحدهاي مختلف سازمان و استان ها در امور ثبتي و …
   • تهيه، تنظيم و ارائه گزارش ها، آمار و اطلاعات لازم در زمينه املاک و امور ثبتي حسب درخواست مسئولين سازمان