جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف:

 1. اخذ برنامه کار از مسؤولین مربوط.
 2. درخواست و دریافت تنخواه از مسؤولین ذی­ربط.
 3. اقدام لازم برای استعلام بها از مراکز و بنگاه­های مربوط.
 4. گزارش استعلام بهای به عمل آمده از مراکز خرید به مسؤولین با ارایه نمونه کالا، اسناد و پیش فاکتورهای لازم
 5. استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مافوق.
 6. اقدام لازم برای تهیه و تدارک کالا، اجناس، مواد و تجهیزات، طبق برنامه و استانداردهای تعیین شده با نظر مسؤولین ذی­ربط.
 7. اقدام برای ترخیص کالا و اجناس از گمرک در صورت لزوم طبق برنامه و با نظر مسؤولین.
 8. تنظیم صورت مجلس در صورت نواقص کالا در هنگام ترخیص.
 9. تحویل کالا، اجناس و مواد تدارک دیده شده به انبار و دریافت رسید.
 10. تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط و ثبت و ضبط موارد در دفاتر یا سیستم رایانه.
 11. تشکیل پرونده و بایگانی اسناد و مدارک تدارکات
 12. واریز تنخواه گردان به حساب های مربوط پس از اتمام مبلغ و تسویه حساب.