جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در خصوص درآمد ها و منابع آنها، مواد هزينه و مباني پرداخت­ها و نيز طرح ها، پروژه­ها و برنامه­هاي در حال اجرا
 2. بررسي و مطالعه قوانين، مقررات و نظام بودجه­ريزي در سازمان
 3. بررسي و مطالعه قوانين و مقررات عمومي بودجه، نظير قانون بودجه، قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور و تبصره هاي بودجه
 4. بررسي، مطالعه و شناخت راهكارهاي افزايش درآمدهاي سازمان
 5. برآورد و پيش بيني اعتبارات و هزينه ها در هر سال مالي در چارچوب ضوابط مقرر
 6. تهيه و تدوين بودجه سالانه در قالب روش هاي تعیین شده متناسب با برنامه ها، فعاليت ها و تحولات
 7. پيشنهاد بهنگام بودجه هاي سالانه و پيگيري و عنداللزوم دفاع براي تصويب اعتبارات
 8. تخصيص اعتبارات در قالب موازين مربوط و در مقاطع زماني تعيين شده بر حسب نقدينگي و ابلاغ اعتبارات
 9. نظارت مستمر بر عملكرد بودجه جاري، و نحوه جذب اعتبارات در ارتباط با پیشرفت کار
 10. گردآوری و طبقه بندی مصوبات، طرح ­ها و خط مشی های توسعه نظام در ارتباط با وظایف و فعالیت های اداره کل استان
 11. بررسی و حصول اطلاع از شیوه ها، فنون و تکنیک های نظارت، کنترل و مدیریت پروژه
 12. بررسی و مطالعه گزارش های پیشرفت طرح­ ها و برنامه­ ها در انطباق با اهداف آنها
 13. ارایه گزارش های تخصصی لازم از پیشرفت و نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های در دست اجرا
 14. اظهار نظر در خصوص اختصاص اعتبارات با توجه به میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها
 15. تهیه گزارش، نمودار، جداول و پیش نویس مکاتبات
 16. انجام سایر امور مرتبط.