جمعه 04 خرداد 1403

شرح وظایف :

 1. مطالعه، بررسی و ارایه پارادایم ها، رویکردها، اصول مبانی و مفاهیم مرتبط با سازمان و مدیریت­های بخش­ها و ارکان سازمان
 2. تهیه و تنظیم مجموعه هدف، وظایف و پست­های سازمانی مربوطه و پیشنهاد آن به مقامات ما فوق به منظور پیشنهاد به سازمان
 3. تهیه شرح وظایف پست­های سازمانی با همکاری واحدهای ذی­ربط.
 4. انجام مطالعات مستمر به منظور حل مشکلات سازمانی با ارایه روش­های نو و ساده.
 5. انجام امور مربوط به شوراها و کمیسیون­های تحول اداری حسب مورد
 6. نظارت و پیگیری مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده و ابلاغ گردیده است.
 7. بررسی مستمر پست­های سازمانی و تطبیق با ردیف­های سازمانی مورد عمل واحدها
 8. هماهنگی و همکاری به منظور استخراج پست­های سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل و انتقال کارکنان
 9. مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 10. مطالعه و بررسی و همکاری در طبقه بندی مشاغل.
 11. انجام سایر امور مرتبط.