چهارشنبه 09 خرداد 1403

شرح وظایف 

 1. تهیه و به روز نگه داشتن شناسنامه تجهیزات رایانه ای، شناسنامه نرم افزارهای موجود به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها
 2. نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای شامل:

                دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای

                بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تأیید یا عدم تأیید نیاز

                تأیید فاکتورها از نظر فنی و مطابقت با لیست تجهیزات و بررسی قیمت و اعلام نظر احتمالی در زمینه قیمت ها

                کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتورهای تأیید شده

 1. مشارکت و نظارت یا اقدام در فرایند تعمیرات سخت افزاری
 2. نصب سیستم عامل ها و نرم افزارهای جانبی، آنتی ویروس و….بر روی رایانه های موجود در واحد
 3. تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده
 4. نظارت بر فرایند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند( مانند: چاپگر) به شرکت های طرف قرارداد و کنترل کیفیت تعمیر تجهیزات
 5. مطلع بودن از هرگونه تغییر و تحول نرم افزاری و ارایه گزارش های فنی مربوطه
 6. همکاری با مدیران سازمان برای بهتر شدن شرایط کاربری نرم افزار
 7. انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای موردنیاز
 8. تهیه گزارش های فنی مربوط به اقدامات کاری به صورت مستمر
 9. داشتن فایل شرکت های رایانه ای دارای مجوز از مراجع ذیصلاح و خریداری اقلام از شرکت های مزبور.

انجام سایر امور مرتبط.