چهارشنبه 09 خرداد 1403

دفتر انجمن هاي ميراث فرهنگي و تشكل هاي مردم نهاد

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل

در سال جاري با نظر و توجه خاصي كه قائم مقام رئيس سازمان و مدير كل محترم استان اردبيل جناب آقاي يحيي نقي زاده محجوب به امور انجمن ها و تشكل ها دارند ، اين واحد در نظر دارد با تدبير و راهكارهايي جديد ضمن استفاده از تجربه سالهاي گذشته ، از تمامي ظرفيت هاي موجود جهت نيل به اهداف و آرمانهاي سازماني خود كه نهادينه نمودن حفظ و پاسداشت آثار فرهنگي- تاريخي ، باز شناسايي و حمايت از هنرهاي سنتي و صنايع دستي و بستر سازي جهت ارتقاء فرهنگ عمومي بالاخص فرهنگ گردشگري و گردشگر پذيري در سطح استان است ، به نحوه هر چه بهتر و شايسته تر به سر انجام برساند.

بر همين اساس اين واحد برنامه هايي در قالب كوتاه مدت 9 ماه الي 1 سال ، ميان مدت : 1 الي 2 سال و بلند مدت 2 الي 5 ساله براي انجمن هاي ميراث فرهنگي و تشكل هاي مردم نهاد طرح و آماده نموده كه در زمان مطروحه اجرايي خواهد شد.

برنامه هاي دفتر تشكل ها و انجمن هاي ميراث فرهنگي اردبيل در سه ماهه اول سال 1392 :

انتخاب 1 نفر از همكاران در شهرستانها جهت همكاري در تشكيل انجمن هاي ميراث فرهنگي و تشكل هاي مردم نهاد. ( ايجاد شبكه گسترده فرهنگي )
هم انديشي با مسئولين ذي صلاح در سطح استان براي زمينه سازي تشكيل انجمن ها به صورت اصولي و دقيق.
برگزاري همايش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح استان با دعوت از مسولين محترم ذي ربط استاني و افراد علاقمند و شاخص در امور فرهنگي استان.

( زمان پيشنهادي 28/02/1392- همزمان با روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي)