جمعه 04 خرداد 1403

تقویم نمایشگاه های سراسری صنایع دستی در سال 1395

* لازم به توضیح می باشد برخی از تاریخ های اعلام شده جهت برگزاری نمایشگاه های استانی، ممکن است تغییر پیدا کند.

ردیف

محل برگزاری

(استان- شهرستان)

سطح برگزاری

تاریخ برگزاری

1

تهران – تهران

ملی

5 لغایت 10 خرداد

2

یزد – یزد

سراسری

22 لغایت 26 تیر

3

اردبیل

سراسری

18 لغایت 22 مرداد

4

گیلان – رشت

سراسری

25 لغایت 30 مرداد

5

خراسان رضوی- مشهد

سراسری

27 لغایت 31 مرداد

6

مرکزی- اراک

سراسری

1 لغایت 5 شهریور

7

زنجان – زنجان

سراسری

8 لغایت 12 شهریور

8

خراسان شمالی – بجنورد

سراسری

10 لغایت 14 شهریور

9

گلستان – گرگان

سراسری

11 لغایت 14 شهریور

10

همدان – همدان

سراسری

15 لغایت 20 شهریور

11

آذر بایجان شرقی _ تبریز

سراسری

23 لغایت 26 شهریور

12

کرمانشاه – کرمانشاه

سراسری

23 لغایت 27 شهریور

13

سیستان وبلوچستان

سراسری

15 لغایت 19 آذر

14

هرمزگان – بندر عباس

سراسری

22 لغایت 26 آذر

15

خوزستان – اهواز

سراسری

5 لغایت 10 بهمن

16

کرمان- کرمان

سراسری

17 لغایت 23 بهمن

17

فارس- شیراز

سراسری

2 لغایت 6 اسفند