جمعه 04 خرداد 1403
ردریف نام واحد درجه یاستاره نام مدیر نام بهره بردار نشانی تلفن
1 سورنا 3 عباس صداقت عباس صداقت اردبیل – سرعین 9143532263
2 دریاچه شورابیل 3 علی تیز چنگ فولادلو علی تیز چنگ فولادلو اردبیل 9143553087
3 صفای قشلاق (1) 3 سلیم رضایی سلیم رضایی اردبیل – سرعین 9141555359
4 صفای قشلاق (2) 3 علی رضایی علی رضایی اردبیل – سرعین
5 صفای قشلاق 3(پدیده) 3 آقای رضایی آقای رضایی اردبیل – سرعین
6 چلوکبابی واحد 3 مراد وطن دوست مراد وطن دوست اردبیل – بیله سوار 09143516166
7 شبهای اردبیل 1 اعتماد اله قلی پور اعتماد اله قلی پور اردبیل -سرعین 09141535351
8 باغچه سبز 2 محمد حسین آبنار محمد حسین آبنار مشگین شهر – اهر 9141590690
9 چای پارا 1 توحید نظری توحید نظری اردبیل – سرعین 9122782532
10 خاتای 1 رسول موسی زاده رسول موسی زاده سرعین میدان ارتش 9143520130
11 سیاحت 2 توکل شیخی مقدم توکل شیخی مقدم اردبیل – اصلاندوز 9144552744
12 سفره خانه سنتی  ابراهیم آباد 1 نادر فلاحی نادر فلاحی اردبیل 09123176479
13 اکبر بابا 3 اکبر جمودی اکبر جمودی اردبیل – آستارا 9141520510
14 آی پارا- پروانه موقت 3 عزیز عبدی عزیز عبدی اردبیل – سرعین 9196238016
15 مجتمع بین راهی سحر 1 ابراهیم وهوشیار عزیزی ابراهیم وهوشیار عزیزی مرادلو 9121246633
16 کوفته سرای سنتی نمین( كوفته تبریز) 3 علی شرفی علی شرفی اردبیل – آستارا 9141527045
17 ولی عصر(رستوران صخره ای قره آغاج) 1 بهزاد وفایی بهزاد وفایی اردبیل -پارس آباد 09123233760
18 باغچه سرا 3 اسداله شیران پور اسداله شیران پور اردبیل – سرعین 09143520604
19 سالن غذا خوری نصیری 3 محمد نصیری محمد نصیری اردبیل – خلخال 9149527413
20 قزل آلا 2 علی حاجیلر علی حاجیلر اردبیل – مغان 9141590583
21 پذیرایی-سرویس بهداشتی ونمازخانه آبگرم شابیل 3 مهدی مرادی لاهرود مهدی مرادی لاهرود شابیل 09141589344
22 فانوس شب اکبر خباز فضلی اکبر خباز فضلی کیلومتر هشت اتوبان اردبیل نیر 9141521389