چهارشنبه 09 خرداد 1403

شرح خدمات:

در راستای حمایت از سرمایه گذران، اشتغالزایی و کسب درآمد و به منظور توسعه گردشگری و آشناسازی اقوام مختلف با جاذبه های فرهنگی، گردشگری و تاریخی ایران و استان اردبیل صدور مجوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و کارت راهنمایان گردشگری با هماهنگی دفتر بررسی و همکاری در معاونت گردشگری انجام می پذیرد.

مراحل انجام کار:
1- ثبت درخواست صدور مجوز بند ب در سامانه جامع خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت (سادرا)

2- بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناس معاونت گردشگری

3- تشکیل کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

4- بارگذاری صورتجلسه کمیسیون فنی

5- انجام استعلامات سه گانه (تشخیص هویت، عدم اعتیاد و حراست)

6 – بارگذاری مدارک مربوط به متقاضیان حقوقی

7- معرفی محل فعالیت (با کاربری تجاری)

8- انجام بازدید از محل توسط کارشناس مربوطه

9- معرفی به بانک جهت صدور ضمانت نامه های بانکی

10- بارگذاری تضامین در سامانه

11- صدور پروانه بهره برداری

 

– مدارک مورد نیاز:

*معرفی محل مناسب

*معرفی مدیرفنی

*ارائه نام و نشان مناسب

*سپردن تضمین

شرایط اشخاص حقوقی:
*تابعیت ایران
*ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت هاي موضوع این آیین نامه

شرایط اشخاص حقیقی:

 

*تابعیت ایران

*متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

*عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذي صلاح
*ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفري
*داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن براي متقاضیان مرد
*داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی
*نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
*داشتن حداقل 25سال سن
*داشتن حداقل 3سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی

*کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی

 

-مدت زمان انجام هر خدمت: حداقل 20روز کاری برای متقاضیان حقیقی، حداقل 45 روز کاری برای متقاضیان حقوقی

-هزینه های انجام هر خدمت: —–

-مدت زمان اعتبار مجوز صادره: 3 سال

-قوانین و مقررات مربوط به هر خدمت: شیوه نامه صدور مجوز بند ب، دستورالعمل نظارت و رسیدگی به شکایات تأسیسات گردشگری،مقررات اجرایی و انضباطی

-برنامه ساعتی و روزانه ارائه هر خدمت به صورت دقیق: همه روزهای کاری.

-نحوه ارائه هر خدمت و آدرس محل های فیزیکی یا الکترونیکی: معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، سامانه جامع خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت( سادرا) ta.mcth.ir

-استعلام های مورد نیاز از سایر دستگاه ها برای هر خدمت و زمان پاسخ آنها: انجام استعلامات سه گانه (تشخیص هویت، عدم اعتیاد و حراست اداره کل)

-پاسخ به سوالات متداول در خصوص خدمات و فرآیندهای آنها به صورت جامع: توسط کارشناسان اداره کل در معاونت گردشگری انجام میپذیرد.

-معرفی یک نفر نماینده مطلع و مشرف به هر خدمت و فرآیندهای آن و نحوه تماس با وی: فاطمه باقرنژاد- 33241070

-نحوه اعلام شکایت ، رویه پیگیری آن و تعیین مدت زمان ارائه پاسخ شکایت به ارباب رجوع: دریافت شکایت در فرم مربوطه، تشکیل کمیته فنی نظارت و تصمیم گیری. 15 روز کاری.

-درصورتی که موضوع به خارج از استان مربوط باشد شکایت به کمیسیون عالی نظارت ارسال می گردد.

 

-معرفی سایر مراجع نظارتی برای احقاق حق در صورت عدم ارائه پاسخ مناسب و شایسته به شکایت: دستگاه های نظارتی و امنیتی