جمعه 04 خرداد 1403

میز خدمت 

 

درخواست گواهی اشتغال یا بازنشستگی

درخواست اعمال مدرک تحصیلی

فرم یک اعمال مدرک تحصیلی

فرم دو اعمال مدرک تحصیلی

برقراری عائله مندی یا اولاد

برقراری حقوق وراث یا وظیفه بگیر

درخواست کمک هزینه ازدواج فرزند – کارمند یا بازنشسته

درخواست کمک هزینه ازدواج کارمند

درخواست کمک هزینه فوت- بازنشسته

درخواست کمک هزینه فوت- کارمند

درخواست گواهی معرفی به وام

درخواست گواهی کسر از حقوق

درخواست ضمانت

درخواست ارتقای رتبه

درخواست کسر ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص

 

کلیه خدمات شناسه دار سازمان

 

نام کدخدمت معاونت لینک دسترسی روش ارایه خدمت
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) 13011364000 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا) 13011364100 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 13011364101 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364102 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت (سادرا) 13011364103 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
سامانه جامع آزمون گردشگری (ساجا) 13011364104 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364105 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364106 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
سامانه ملی سفر( رسیدگی به شکایات از تأسیسات گردشگری) 13011364107 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364108 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 13011364109 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري 13011364110 گردشگری ورود به سایت الکترونیکی
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365100 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365101 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور 13071365102 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها 13071365103 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون 13071365104 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری 13071363000 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن 17021366100 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی 17021366101 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ثبت آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی 17021367100 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول 17021367101 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی 17021368000 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی 17021369000 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی 13071370000 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي 17061371000 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان 17021372100 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان 17021372101 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني 17021372102 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان 17021372103 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
بررسی اشیاء توقیفي 17021372104 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان) 17021372105 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های خارجي 10011372106 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372107 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش 17051372108 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها 17021372109 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات 17051372110 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور 17051372111 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای 17021372112 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت 17051372113 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت 17021372114 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
پی گیری اشیاء سرقتی 17021372115 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان 17021372116 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
اموال تملیکی 17021372117 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372118 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372119 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
امحاء اشياء تقلبي 17021372120 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی 13041373100 صنایع دستی مراجعه به غیر الکترونیکی
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 13041373101 صنایع دستی اطلاعات بیشتر الکترونیکی
تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی 13041373102 صنایع دستی اطلاعات بیشتر الکترونیکی
جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 13041373103 صنایع دستی مراجعه به غیر الکترونیکی
برگزاري نمايشگاه 17021373104 صنایع دستی اطلاعات بیشتر الکترونیکی
صدور پروانه توليدكارگاهي 13041374100 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمدید پروانه توليدكارگاهي 13041374101 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس) 13011375100 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمدید اعلامیه تاسیس 13011375101 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی 13041376100 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمديد پروانه توليد انفرادي 13011376101 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري 13071377100 سرمایه گذاری اطلاعات بیشتر الکترونیکی
نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري 13071377101 سرمایه گذاری اطلاعات بیشتر الکترونیکی
نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی 13071377102 سرمایه گذاری مراجعه به غیرالکترونیکی
صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378100 سرمایه گذاری sipsic.ir الکترونیکی
صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378101 سرمایه گذاری مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378102 سرمایه گذاری مراجعه به غیر الکترونیکی
ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد 17021379100 سرمایه گذاری omtm.ir الکترونیکی
ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد 17021379101 سرمایه گذاری omtm.ir الکترونیکی
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری 13071380100 سرمایه گذاری مراجعه به غیر الکترونیکی
بازبینی مجدد مدارک 13071380101 سرمایه گذاری مراجعه به غیر الکترونیکی